DOKUMENTY

Film to sztuka. Kocham reżyserować, filmować i montować.

Filmuję czując się fotografem.

To fotograficzny punkt widzenia jest źródłem mojego patrzenia w filmie.

Ponad 20 lat opowiadam historię o człowieku.

Ponad 10 lat prowadzę wywiady z fotografami.

Te spotkania uwrażliwiają mnie na drugiego człowieka.

Awakening / Przebudzenie - dokument English subtitles
12:08

Awakening / Przebudzenie - dokument English subtitles

Opis polski poniżej It's been a long road for me as a photographer and filmmaker. I am an archaeologist by education, but it was the anthropology of religion that became my interest after my studies. As a photographer, I got to know the descendants of the Incas in Peru. Then I photographed the Mayas, Aztecs and Huichols In Mexico and Guatemala. I was filming the Slavs. And so, step by step, I learned about shamanism and paganism from the ethnographic and anthropological point of view. Photographic materials appeared in the pages of National Geographic Polska. The movie "Awakening" is a continuation of "Roots", which you can watch here: https://www.youtube.com/watch?v=Yubf5XEAt6A&t=9s The documentary interview with me covers all these journeys: https://www.youtube.com/watch?v=zQMuEyav_EE&t=1s In 2022, I was filming Jare Gody in the Pagan Rituals Iceland group. It is thanks to them that the movie "Awakening" was made. To była długa droga, dla mnie jako fotografa i filmowca. Z wykształcenia jestem archeologiem, ale to antropologia religii stała się moim zainteresowaniem po studiach. Jako fotograf poznawałem potomków Inków w Peru. Potem fotografowałem Majów, Azteków i Huicholi. Filmowałem Słowian. I tak krok po kroku poznawałem od strony etnograficzno-antropologicznej tematy szamanizmu i pogaństwa. Materiały fotograficzne pojawiły się na łamach National Geographic Polska. Film "Przebudzenie" to kontynuacja "Korzeni", który możecie obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Yubf5XEAt6A&t=9s Wywiad dokumentalny ze mną porusza tematy wszystkich tych podróży: https://www.youtube.com/watch?v=zQMuEyav_EE&t=1s W 2022 roku filmowałem Jare Gody w grupie Pagan Rituals Iceland. To właśnie dzięki nim powstał film "Przebudzenie". Reżyseria, ujęcia filmowe, montaż / Directed, filmed, edited Krystian Bielatowicz / Ambasador Panasonic Polska https://www.lightkeeper.pl www.bielatowicz.com Muzyka / Music Julia Magdalena Stefańska Kamila Radimersky Pagan Rituals Iceland Tłumaczenie / Translated Maciej Kleparski Lokalizacje / locations Spirit Farm Islandia / Iceland Sólsetrið Islandia / Iceland Białogród Polska / Poland LIGHT KEEPER FILM www.lightkeeper.pl
Operacja Widmo - dokument
02:06

Operacja Widmo - dokument

Film dokumentalny Operacja Widmo, zrealizowany dla Fundacji MARE. Reżyseria, zdjęcia, montaż: Krystian Artur Bielatowicz / www.lightkeeper.pl Ujęcia podwodne: Sławomir Paćko Tekst poniżej: Olga Sarna / Fundacja MARE: OPERACJA WIDMO, którą realizujemy we współpracy z marką kosmetyczną Biotherm i pod patronatem merytorycznym Akademia Morska w Szczecinie wkroczyła już w fazę realizacji! Jesteśmy dumni, że możemy podzielić się z Wami pierwszymi efektami naszych działań. #RazemDlaBałtyku 💙🌊 W październiku, wraz ze specjalistami z Akademii Morskiej w Szczecinie, na pokładzie Nawigatora XXI wyruszyliśmy w pierwszy rejs pod hasłem: OPERACJA WIDMO. 🧐 Naszym celem było potwierdzenie dokładnej lokalizacji wraków, które wytypowaliśmy do oczyszczenia z zalegającego na nich zagubionego sprzętu połowowego. Pierwszy etap projektu zdecydowanie możemy uznać za udany! W czasie rekonesansu wytypowaliśmy trzy wraki statków, potwierdziliśmy ich lokalizację i zebraliśmy dane, niezbędne do podjęcia kolejnych kroków. Zagubione narzędzia połowowe - czyli stare zatopione sieci rybackie, liny, haki czy pułapki - potocznie nazywane SIECIAMI WIDMO (ang. ghost nets), zaliczane są do kategorii odpadów morskich z tworzyw sztucznych. Zgodnie z Planem Działań w zakresie Odpadów Morskich przyjętym przez HELCOM zalegające sieci rybackie to „pojęcie odnoszące się zarówno do komercyjnych jak i rekreacyjnych narzędzi połowowych, które zostały porzucone, zagubione lub w inny sposób wprowadzone do środowiska morskiego na skutek czego negatywnie na nie oddziałują, np. poprzez niezamierzone połowy ryb, akumulowanie na obszarach wrażliwych siedlisk czy degradację do frakcji mikroplastików mogących dostawać się bezpośrednio do łańcucha pokarmowego”. OPERACJA WIDMO ma na celu nie tylko oczyszczenie wraków z sieci, stanowiących zagrożenie dla ekosystemu morskiego, ale także monitoring wytypowanych wraków w zakresie potencjalnych wycieków substancji niebezpiecznych, takich jak paliwo zatopione w zbiornikach. 🌊 To dopiero początek – stay tunned! 😎 Dowiedz się więcej na https://fundacjamare.pl/operacja-widmo/
Korzenie / Roots - dokument -  English subtitles
10:01

Korzenie / Roots - dokument - English subtitles

Film dokumentalny "Korzenie". English text below polish version. Wiele lat pracowałem nad tym tematem. Zaczęło się od fascynacji szamanizmem w Peru i Meksyku. Fotografowałem również festiwale Słowian i Wikingów. Wcześniej studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim Archeologię Ameryki, w tym Antropologię Religii. Dopiero praca antropologiczno-etnograficzno-fotograficzno-filmowa w Peru, Meksyku i Gwatemali spowodowały głębsze zrozumienie tematów ceremonii i rytuałów rdzennych kultur. Przeżycie ceremonii wśród Majów, Azteków, Mazateków i Huicholi w Meksyku, spowodowało odczuwanie tego jak to mogłoby wyglądać na terenie dawnych Słowian. ​ Poprzez kontakty dotarłem do Białogrodu, prywatnej osady warownej z X wieku. Oczywiście, odtworzonej w jak najlepszy sposób przez wielu pasjonatów tamtych czasów i historii Słowian. Filmowałem Jare Gody, Noc Kupały, Święto Plonów, Dziady, Szczodre Gody. Białogród to miejsce, gdzie naprawdę dba się o szczegóły. O każdy detal stroju czy zabudowy grodu. Jako fotograf doceniam każdą chwilę w tamtym miejscu. Jako filmowiec starałem się złapać tamten czas w najlepszy możliwy dla mnie sposób. ​ I z tych moich poszukiwań zmontowałem krótki film dokumentalny, który jest kwintesencją duchowości pierwotnej. Więcej o filmie: https://www.lightkeeper.pl/roots I have been working on this documentary film for many years. It started with a fascination with shamanism in Peru and Mexico. I also photographed the festival of Slavs and Vikings. Previously, I studied Archeology of America at the University of Warsaw, including the Anthropology of Religion. And finally, anthropological, ethnographic, photographic and film work in Peru, Mexico and Guatemala resulted in a deeper understanding of the themes of ceremonies and rituals of indigenous cultures. Experiencing ceremonies among the Maya, Aztecs, Mazatecs and Huichol in Mexico is a service to move as in the place of the ancient Slavs. Programs filled out for Białogród, a private fortified settlement from the 10th century. Of course, recreated in the best possible way by many enthusiasts of those times and Slavic history. I filmed Jare Gody, Kupała Night, Harvest Festival, Dziady, Szczodre Gody. Białogród is a place where you really care about details. For every detail of the outfit or castle buildings. As a photographer, I appreciate every moment in that place. As a filmmaker, I was trying to reach that time in the best way for me. Directed, filmed, edited, color corrected by Krystian Bielatowicz Music by JAR Translation: Kinga Baranowska Special thanks to Katla, Dziadosz, Jarosław Ingwar Jarecki Production in Białogród - a fortified stronghold from the 10th century, Poland LIGHT KEEPER FILM www.lightkeeper.pl
Bliskość jest ceremonią - dokument
04:59
Shepherds - dokument
04:03

Shepherds - dokument

Directed, filmed and edited by krystian bielatowicz / www.bielatowicz.com More about the project: https://www.bielatowicz.com/shepherds Realizacja Krystian Artur Bielatowicz / Light Keeper Kursy online z fotografii i filmu: www.lightkeeper.pl Realizacja filmów i reklam dokumentalnych, teledysków i filmów edukacyjnych. In The Pieniny mountain, shepherds do not belong to rareness. However, such state of thing can change. Present generation of herders seems be the last one. Youth do not feel attracted for heavy work in mountines, they runaway to the cities. Herds of sheep are less numerous. Oscypek, the smoked cheese made of salted sheep milk, exclusively in Poland, turns out less profitable and is substituted with products of cow milk. If you want to get a real oscypek, you have to recover a proper shepherds house, such as the one in Jaworki, small village at border with Slovakia. Where works a senior shepherd and five herders. Sheep are pastured at nearby glades, in a distance of one kilometer. Herd counts presently almost seven hundred sheep. Several years ago it was twice numerous. A danger for sheep is not only decline of tradition, but also natural enemy - the wolfs. In order to protect them, they sleep beside in prosaic boxes, the pastoral dogs help too. Sheep are source of wool, milk and meat. To the shepherds duties belongs 24-hour protection over sheep, pasturing, trimming, milking. A kilogram of sheep's wool is bought up for one zloty (30 cents). Sheep are cut twice a year. Milking is proceed twice a day, at 4 am. and 3 pm. From one milking there are gotten 4-5 buckets of milk, each time it is accompanied with producing the oscypek cheese, bunc cheese, zetyca yoghurt. Oscypki are smoked for 3 days.
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Czarny YouTube Ikona